ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Περλομπετόν

Νέο Περλομπετόν

Καλέστε μας στο 210 2463133 για να
επιβεβαιώσετε τις διαθέσιμες ποσότητες πριν την αγορά σας, καθώς αυτές
μεταβάλλονται συνεχώς.

Κατασκευαστής: MARMOLINE
Κωδικός Προϊόντος: 000036
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

Διαθέσιμες Επιλογές


* Μονάδα Μέτρησης:

Ποσότητα:

Περιγραφή

Ηµιέτοιµο προϊόν ελαφροσκυροδέµατος µε βάση τον διογκωµένο περλίτη, µε θερµοηχοµονωτικές ιδιότητες,  

Χρήσεις

Ύστερα από ανάμιξη με τσιμέντο και νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιμεντοκονία, σε γεμίσματα και επιστρώσεις δαπέδων και σε διαμόρφωση ρύσεων σε ταράτσες. Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν, άριστη αντλησιμότητα και ευκολία στη διάστρωση. Εχει άριστη σχέση βάρους με μηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω της μπορούν απευθείας να επικολληθούν πλακίδια, γρανίτες κλπ. Η αντοχή της σε θλίψη μπορεί να φτάσει και τα 80kg/m², ανάλογα με την ποσότητα του τσιμένου που θα χρησιμοποιήσετε στην ανάμιξη. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων.

Πλεονεκτήματα

• Προσδίδει άριστη αντλησιµότητα και εργασιµότητα.

• Στην τελική επιφάνεια µπορεί να κολληθεί απευθείας η επιθυµητή επίστρωση (πλακάκι, γρανίτης κ.λπ).

• Επίτευξη ταχύτητας και οικονοµίας (συνδυασµός αντλησιµότητας, ενιαίας στρώσης και ευκολίας διάστρωσης).

• Βελτιώνει την αντισεισµική συµπεριφορά του κτιρίου, λόγω χαµηλού βάρους στρώσης γεµίσµατος δαπέδου.

• Έχει θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες.

• Έχει πολύ καλή συµπεριφορά στη θερµική διαστολή (ίδιος συντελεστής συστολοδιαστολής µε τα κεραµικά πλακίδια).

• Προϊόν οικολογικό και 100% αναλλοίωτο και σταθερό στο χρόνο (µίγµα ορυκτών).

• Άκαυστο 100% (ορυκτό διογκωµένο µε θερµότητα).

• Μη τοξικό. ∆εν υπάρχει διαφυγή τοξικών αερίων, ούτε καπνών υπό την επίδραση της θερµότητας. 

Τρόπος Εφαρμογής

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ:

∆άπεδα:

• Σκουπίστε την επιφάνεια η οποία πρόκειται να γεµιστεί.

• Αλφαδιάστε την µε πήχεις (στράντζα). Καταβρέξτε την και πηχάρετε «τραβηχτά» πάνω στα στράντζα.

• Για γεµίσµατα πάνω από 15 cm, κάντε αρχικά το γέµισµα στο µισό περίπου ύψος και µετά από 2 - 3 ώρες (στην ίδια µέρα) ολοκληρώστε το γέµισµα.

• Την επόµενη µέρα (το καλοκαίρι), ή τη δεύτερη µέρα µετά την εφαρµογή (το χειµώνα), τρίψτε την επιφάνεια µε τον πήχη (όπως  στις τσιµεντοκονίες).

• ∆ιαβρέξτε την επιφάνεια, την επόµενη (το καλοκαίρι) ή µεθεπόµενη του γεµίσµατος (το χειµώνα), για να αυξήσετε τις αντοχές.

• Πριν τη διάστρωση της επιφάνειας (µε πλακίδια κ.λπ.), συνιστάται η αποφυγή καταπόνησής της.

• Πριν το άπλωµα κόλλας πλακιδίων, η επιφάνεια πρέπει να είναι σκουπισµένη και να διαβρεχτεί.

• Αν πρόκειται να διαστρώσετε ενιαίους χώρους πάνω από 25 m², ή µπαλκόνια, συνιστάται η δηµιουργία περιµετρικού αρµού διαστολής πάχους 0,5 cm µε χρήση διογκωµένου πολυαιθυλενίου.

• Η επικόλληση πλακιδίων πρέπει να γίνεται αφού στεγνώσει καλά το γέµισµα. Ενδεικτικά, για πάχη µέχρι 7 cm, µετά από 4 -5 µέρες από το γέµισµα (το καλοκαίρι) και 8 - 10 µέρες (το χειµώνα). Για µεγαλύτερα πάχη, υπολογίστε ακόµα µια µέρα για κάθε cm επιπλέον.

∆ώµατα (ταράτσες):

• Καθαρίστε την επιφάνεια της ταράτσας από χώµατα και λοιπά υλικά.

• Τοποθετείστε περιµετρικά αρµούς διαστολής πάχους 2 - 3 cm, τοποθετώντας στα στηθαία διογκωµένη πολυστερίνη χαµηλής πυκνότητας. Για επιφάνειες µεγαλύτερες των 80 - 100m², πρέπει να κόβονται αρµοί ανά 8 µέτρα περίπου. Γεµίστε τους αρµούς µε ειδικό πληρωτικό υλικό.

• Καλύψτε την επιφάνεια µε µονωτικό υλικό για τη δηµιουργία φράγµατος υδρατµών.

• Αν επιθυµείτε τοποθετείστε θερµοµονωτικό υλικό. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, πρέπει να τη διορθώσετε ώστε να τοποθετηθεί σταθερά το θερµοµονωτικό υλικό.

• ∆ιαστρώστε το PERLITE MIX BETON όπως περιγράφηκε προηγουµένως.

• Προσοχή: Στις υδροροές απαιτείται ελάχιστο πάχος 4 - 5 cm.

• Κλείστε τους αρµούς µε σφραγιστικό αρµών ή τσιµέντο (αριάνι).

• Στεγανώστε (υγροµονώστε) κατάλληλα την επιφάνεια, ώστε να προστατέψετε το υπόστρωµα και τη θερµοµόνωση πριν την επικόλληση πλακιδίων ή την τοποθέτηση ταρατσοπλακών.

• Αν η στεγάνωση γίνει µε ασφαλτόπανο µε ψηφίδα, σε µη βατές ταράτσες, ενδείκνυται η τοποθέτηση εξαεριστήρων υδρατµών.

Προδιαγραφές

• Ξηρό φαινόµενο βάρος: 900 kg/m³.

• Αντοχή σε θλίψη (µε ανάµιξη µε 330 kg τσιµέντο/m³): 7,5 MPa.

• Αντοχή σε θλίψη (µε ανάµιξη µε 250 kg τσιµέντο/m³): 3,5 MPa.

• Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας ( µε ανάµιξη µε 330 kg τσιµέντο/m³)  λ=0,335 Wm⁻¹ K⁻¹

• Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας ( µε ανάµιξη µε 250 kg τσιµέντο/m³)  λ=0,293 Wm⁻¹ K⁻¹

• Σταθµισµένος δείκτης ηχοµείωσης: L΄nt, w=65dB.

• Αντοχή στη φωτιά:  Άκαυστο.

H  έκδοση του  προϊόντος που είναι  ενισχυμένη με  ίνες  υάλου έχει αντίστοιχα τεχνικά  χαρακτηριστικά, και οι ίνες υάλου αποτρέπουν το πιθανό κρακελάρισμα.

Τρόπος Διάθεσης

Σε σάκους των 50lt. Σε παλέτα των 2 m².

Κατανάλωση

Αναλογία ανάµιξης PERLITE MIX BETON / Τσιµέντου:

• Η αναλογία PERLITE MIX BETON / Τσιµέντου, καθορίζεται για το εκάστοτε έργο, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του.

• Ενδεικτικά, η ανάµιξη 1m3 PERLITE MIX BETON και νερού µε 330 kg τσιµέντου (περίπου 3 προς 1), δίνει αντοχή σε θλίψη περί τα 7,5 MPa.

• Η ελάχιστη αναλογία ανάµιξης, για καλές αντοχές και αντλησιµότητα είναι 1m³ PERLITE MIX BETON µε 250 kg τσιµέντο και νερό (περίπου 4 προς 1). Με αυτή την αναλογία επιτυγχάνεται αντοχή σε θλίψη περί τα 3,5 MPa.

• Γενικώς, η αύξηση της ποσότητας τσιµέντου, αυξάνει τις αντοχές της τελικής επιφάνειας. Το µίγµα είναι καλό, όταν είναι εύπλαστο και σφιχτό ταυτόχρονα.


ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΜΙΞΗΣ PERLITE MIX BETON:

Ανάµιξη µε φτυάρι:

• Προσθέστε λίγο νερό σε κάθε σακί PERLITE MIX BETON.

• Αδειάστε και αναµίξτε, κατά προτίµηση, 3 σακιά PERLITE MIX BETON µε 1 σακί 50 kg τσιµέντο, και προσθέστε νερό ώστε να δηµιουργήσετε ένα παχύρευστο µίγµα έτοιµο για διάστρωση.


Ανάµιξη σε µπετονιέρα: Τα  υλικά πρέπει να πέφτουν µε την εξής σειρά:

• 3 κουβάδες νερό.

• 1 σακί PERLITE MIX BETON.

• 33 kg τσιµέντο (περίπου).

• 1 σακί PERLITE MIX BETON.

• Συµπλήρωµα νερού.

Το µίγµα πρέπει να αναµιγνύεται τόσο ώστε να είναι παχύρευστο και όχι νερουλό. Η ανάµιξη µπορεί να γίνει και µε λιγότερα κιλά  τσιµέντο (τουλάχιστον 25 kg).


Ανάµιξη και άντληση µε ειδική πρέσα: Στην περίπτωση αυτή η εφαρµογή πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένα συνεργεία. Η παραγωγή του υλικού είναι δυνατόν να γίνει και µε κοινή πρέσα κονιάµατος. Προτείνεται η χρήση εµβολοφόρου αντλίας. Όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, για να µη στεγνώνει το µίγµα, ενδείκνυται η προσθήκη 200 - 300 gr πλαστικοποιητή ή ρευστοποιητή σκυροδέµατος.